Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija įsteigta 1993 m. Tai – pelno nesiekianti organizacija, šiuo metu vienijanti 50 narių. Asociacija priklauso tarptautinei organizacijai Fur Europe.  

Pagrindiniai tikslai:

  • Atstovauti ir ginti narių interesus valstybinėse institucijose bei tarptautinėse organizacijose,
  •  Skatinti pažangiausių kailinių žvėrelių auginimo technologijų ir geriausios patirties aplinkosaugos, gyvūnų gerovės srityse pritaikymą Lietuvos ūkiuose,
  • Plėtoti ekonominius ryšius su Lietuvos ir užsienio kailių verslo subjektais, bendradarbiauti su švietimo ir mokslo institucijomis,
  • Informuoti savo narius apie naujausius mokslo pasiekimus bei skatinti juos aktyviai prisidėti prie mokslinių tyrimų plėtros žvėrininkystės ir kailininkystės srityse,
  • Teikti objektyvią informaciją visuomenei ir žiniasklaidai apie šios ūkio šakos ekonominius rodiklius, situaciją aplinkosaugos bei gyvūnų gerovės srityse, dalyvauti viešose diskusijose, rūpintis visos šakos vieša reputacija.

Vertybės:


Atsakomybė, skaidrumas, inovatyvumas.