Rugsėjo 18 d. penktąkart Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija sukvietė žmones į kasmetinį atvirų durų renginį. Siekiant sulaukti daugiau lankytojų AB „Vilkijos ūkis“ klojime surengtas operetės koncertas, kuriame dainavo žinomi Kauno valstybinio muzikinio teatro solistai.    

Į ūkį atvyko ir LR Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai, LR Švietimo ir mokslo komiteto vicepirmininkas Vytautas Juozapaitis, LR Žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės mentorius Rimantas Krasuckis, Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, visi jie vienbalsiai pasisakė už kailininkystės išsaugojimą Lietuvoje.

„Surengėme koncertą ūkyje, nes jau gana rodyti kaimą kaip kažką vargano ir purvino. Esame tokie pat žmonės, ir kaimo, ir miesto gyventojams reikia kultūrinių renginių“,- kalbėjo AB „Vilkijos ūkis“ vadovas ir Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininkas Česlovas Tallat-Kelpša. „Vilkijos ūkio“ grupės įmonės įdarbina apie šimtą Vilkijos apylinkių žmonių, vidutinis atlyginimas viršija Lietuvos ir didžiųjų miestų vidurkius. „Pas mus sugrįžta emigrantai, pas mus padorų atlyginimą gauna tie, kurių per 12 metų mokykloje neišmokė rašyti be klaidų. Girdime siūlymus drausti žvėrelių fermas, geriau jau kurti darbo vietas IT specialistams siūlo kai kurie politikai. Bet ar jie supranta, kad ne visi gali dirbti IT ar kitus sudėtingus darbus? Yra daugybė žmonių, kuriem reikia paprasto darbo, bet kartu ir normalaus gyvenimo lygio“,-  kalbėjo Č.Tallat-Kelpša.

Ūkininkas paminėjo, kad jau nuo šių metų gruodžio kailių aukcionai prekiaus tik tų ūkių produkcija, kurie pateiks WELFUR sertifikatus. Ką tai reiškia?

Per septynerius metus septyni Europos universitetai, paskatinti Europos Komisijos, sukūrė moksliškai pagrįstą gyvūnų gerovės vertinimo sistemą pagal 24 kriterijus, apimančius laikymo sąlygas, maitinimą, sveikatą ir gyvūno psichologinį komfortą. Šiuos vertinimus atlieka nepriklausomi auditoriai, kurie išduoda sertifikatą tik po trijų apsilankymų ūkyje, kuomet įvertina visus gyvūno auginimo etapus – nuo jauniklių priežiūros iki suaugusių gyvūnų. Tai vienintelė gyvūnų gerovės savireguliacijos sistema, kurią Europos Komisija įtraukė į vadinamųjų „minkštųjų“ teisės aktų sąrašą.

Sertifikatų negavę ūkiai bus priversti užsidaryti, nes kitaip nei per aukcionus realizuoti kailių praktiškai neįmanoma.

Pasivaikščiojęs po ūkį parlamentaras V.Juozapaitis tvirtino matęs puikiomis sąlygomis laikomus gyvūnus, kurie nepatiria streso, gerai nusiteikusius ūkio darbuotojus ir siūlo ieškoti sutarimo su šio sektoriaus oponentais, nes dar vienas draudimas tikrai nėra reikalingas Lietuvai. „Tokie ūkiai prisideda prie dermės su gamta“,- paminėjo V.Juozapaitis.   

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas retoriškai paklausė: „Kam Lietuvoje bus geriau uždarius žvėrelių fermas? Ūkininkams, jų šeimoms, kurie ištisus metus kūrė gerovę sau ir darbo vietas kitiems? O gal tik grupelė žmonių apsidžiaugs neaiškia pergale? Tuomet pradėkime drausti ir visą gyvulinkystę.“

Žemės ūkio ministerijos mentorius Rimantas Krasuckis pareiškė, jog kailininkystė yra legalus, reglamentuotas sektorius ir ir jis naudingas Lietuvai. „Peržiūrėjau Kaimo plėtros programą, kam skiriama parama, ir galiu pasakyti, kad kailinių žvėrelių augintojai yra tie, kurie neprašo valstybės paramos. Jie patys užsidirba investicijoms, jie moka įplaukas į biudžetą“,- kalbėjo R.Krasuckis. 

Klojime aidint kelių šimtų žmonių plojimams koncerto vedėjas – žinomas tenoras Eugenijus Bavykinas pareiškė, kad ši vieta puikiai tinka koncertams ir vėliau paprašė ekskursijos po fermą.