LR Seimui, LR Prezidentui, LR Vyriausybei

Mes, Lietuvos žvėrelių augintojai, kreipiamės į visas nacionalines valdžios institucijas dėl mūsų veiklos uždraudimo adekvačiai neįvertinus ekonominių ir socialinių šio sprendimo pasekmių (Projektas Nr. XIVP-1104(2) LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GEROVĖS IR APSAUGOS ĮSTATYMO NR. VIII-500 2, 10, 12 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS). Patiriame didžiulį spaudimą dėl ateities neapibrėžtumo ir esame šokiruoti atsainaus valdžios institucijų požiūrio tiek į mus, ūkininkus, LR piliečius, tiek į būsimą žalą žemės ūkio ekonomikai.

Kailinių žvėrelių auginimas ilgą laiką Kaimo plėtros programoje buvo įvardyta kaip prioritetinė gyvulininkystės šaka, todėl mūsų teisėti lūkesčiai buvo ir tebėra galimybė užsiimti didelę pridėtinę vertę kuriančia veikla kaimuose, kur nėra daug alternatyvių pajamų šaltinių.

Ilgus metus mes investavome į savo ūkius, pirkome techniką, statėme gyvūnų laikymo sistemas, pašarų gamybos ir kailių perdirbimo cechus. Jų parduoti ar pritaikyti kitai veiklai neįmanoma. Didžioji dalis investicijų padaryta iš mūsų nuosavų lėšų, paskolų, o ne iš ES investicijų.

Todėl prašome aiškiai įvardinti:

  1. Kodėl įstatymas iš esmės, keičiantis teisinį reguliavimą, svarstomas be poveikio vertinimo
  2. Koks teisinis ir finansinis mechanizmas numatytas dėl ūkininkų negautų pajamų,
  3. Iš kokių lėšų bus mokamos išeitinės kompensacijos samdomiems darbuotojams,
  4. Kaip bus vertinamas mūsų ūkių ilgalaikis turtas, kuris taps beverčiu įsigaliojus įstatymui,
  5. Kas bus atsakingas už ūkinių pastatų, infrastruktūros,  nebetinkamų jokiai kitai žemės ūkio veiklai, griovimą ir utilizavimą.  
  6. Kodėl Lietuva, pati neturėdama racionalaus ir konkretaus visos šakos uždarymo plano, nelaukia bendro Europos Komisijos sprendimo dėl kailinių žvėrelių auginimo veiklos, kuriame turi būti numatyti bendri pasitraukimo iš ūkininkavimo kompensavimo mechanizmai.

Gindami savo teisėtus interesus ir nuosavybę, priėmus aukščiau minėto Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo pataisas pagal esamus Seimo ir Vyriausybės siūlymus, mes kreipsimės į nacionalines ir tarptautines teisines institucijas.